مقدمه
دستورالعمل های طراحی شرکت
این دفترچه راهنما به منظور کمک به درک بهتر ارزش اصلی برند برای همکاران طراحی شده است و بهترین شیوه های استفاده از آن را توصیف میکند. مطمین باشید که شرکت efixhost بدون در نظر گرفتن اینکه چه کسانی از آن استفاده میکنن ، آماده خدمت رسانی پیوسته و ۲۴ ساعته را برای همگان دارد . ما چندین دفترچه راهنما تولید کرده ایم.
این دفترچه های راهنما بهترین توصیف از اِلِمان های اصلی کلامی و بصری ما را که شامل لوگو، فن چاپ و استفاده از رنگ ، توصیف میکند . تمام این اِلِمان ها باهم نمانگر اصلی جهت شناخت برند efixhost  و شرکت ماست.
هر کسی که برند ما را جهت استفاده انتخاب کند، در واقع مسئول حفظ منافع شرکت است. لطفا جهت استفاده غیر مجاز و نادرست از اسم و علامت تجاری افیکس ما را یاری بفرمایید.