کارشناسان efixhost،گرانبهاترین سرمایه‌ی شرکت محسوب‌ می‌گردند. این شرکت همواره در جهت فراهم آوردن زمینه رشد و بالندگی کارکنان و شکوفایی استعداد و خلاقیت آنها تلاش‌ می‌کند.

کسانی که مایل به کار در efixhost به صورت دورکاری  هستند، باید شرایط زیر را دارا‌ باشند:

نظم

روحیه کار تیمی

داشتن انگیزه برای کار بلندمدت

پویایی و بالندگی در پرورش و رشد استعداد‌های فردی

تعهد به ارزشهای بنیادین اخلاق مانند راست‌گویی، امانت‌داری..